Get Adobe Flash player

Google +

Pretraga Proizvoda

Proizvo?a?i
E-mail


Carp Sounder ROC XRS Set 3 1
Pogledajte sliku u punoj veličini


Carp Sounder ROC XRS Set 3+1

( CARP SOUNDER )
1 389.00 KMKarakteristike i funkcije:

ekstremno stabilno ku?ite od polijamida u CS "Clean Design-u"

100% vodootporno tj. vodonepropustno ku?ite

podeavaju?i utori tj. dra?i tapa

meni tipke za digitalno podeavanja svih funkcija

paljenje i gaenje preko meni tipke

podeavanje glasno?e preko +/- tipki

podeavanje visine tona preko +/- tipki

mogu?nost biranja boja led diode (crvena, zelena, uta, plava)

podeavanje osjetljivosti indikatora od cca 1,25 do 8 cm

prikaz stanja baterije preko led dioda (kod paljenja)

novi tonovi novi ve?i zvu?nik

potpuno stiavanje indikatora

dvostruko ve?a osjetljivost u odnosu na starije modele indikatora Carp Soundera

automatsko prepoznavanje utjecanje strujanja vode, vjetra ili sli?nih stvari

druga?iji ton za "padaju?e" grizeve

opti?ki prikaz griza preko led dioda za klasi?ni "run" griz (diode svijetle od dolje prema gore)

opti?ki prikaz griza preko led dioda za "padaju?i" griz (diode svijetle od gore prema dolje)

kod "padaju?eg" griza zadnja dioda ostaje svijetliti

svjetlo led diode dobro vidljivo i po danjem svijetlu

svjetlo led diode svijetli cca 17 skundi

led dioda sa no?nim svjetlom (mogu?e isklju?iti)

mogu?e isklju?iti sve led diode

podeavanje senzibiliteta led dioda

automatsko paljenje no?nog svjetla led diode

tednja baterija nakon 10 sati bez aktivnosti indikatora (sve funkcije indikatora ostaju aktivne)

memoriranje posljednih postavki

2,5 mm utika? za svjetle?i hanger ili svinger ili daljinski

inox vijak za pri?vr?ivanje indikatora na rod pod ili ipku

Proizvodi